Politica de confidentialitate

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


CINE SUNTEM?

SC EMA CONSTRUCT MONTAJ SRL, persoană juridică de nationalitate română, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr. J52/564/2018 având cod unic de înregistrare fiscală CUI 39753209 („proficonstruct.ro” sau „Operator” sau „Noi”), este operatorul datelor tale și entitatea care iti furnizează, prin intermediul Magazinului Online, produse din categoriile garduri, elemente pentru garduri, acoperisuri, elemente pentru acoperisuri.

DE CE SOLICITĂM INFORMAȚII PERSONALE?

Când creați un cont nou pe site-ul www.proficonstruct.ro, EMA CONSTRUCT MONTAJ SRL solicită câteva informații personale pentru:

·A deține o evidență a vizitatorilor pe site;

·A urmări comportamentul clienților în scopul creșterii calității serviciilor și a produselor comercializate;

·A comunica constant cu clienții, pentru a-i ține permanent informații despre promoțiile și ofertele speciale;

În momentul unei achiziții ne este necesară adresa dumneavoastră, numărul de telefon și adresa de e-mail, pentru a putea expedia coletul. Astfel veți primi o confirmare a comenzii iar curierul vă poate livra produsele unde și când doriți dumneavoastră.

Compania va reține datele personale și le va folosi în scopul informării utilizatorilor privind situația contului de pe www.proficonstruct.ro, evoluția și starea comenzilor, precum și informarea despre promoțiile și ofertele speciale. 

Informațiile dumeavoastră personale sunt păstrate până la exercitarea dreptului de opoziție. Furnizarea datelor personale către EMA CONSTRUCT MONTAJ SRL (www.proficonstruct.ro) nu implică obligativitate din partea utilizatorilor, iar aceștia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanțe și pot solicita in mod gratuit ștergerea acestora din baza de date.

CUM PROTEJĂM DATELE PERSONALE FURNIZATE DE DUMNEAVOASTRĂ?

EMA CONSTRUCT MONTAJ SRL (www.proficonstruct.ro) se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terți și să le folosească numai în scopul informării clienților săi asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului și a ofertelor acestuia. În acest sens, EMA CONSTRUCT MONTAJ SRL (www.proficonstruct.ro) ia toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Accesul angajaților EMA CONSTRUCT MONTAJ SRL (www.proficonstruct.ro) la baza de date cu caracter personal se realizează numai prin autentificarea printr-un cod de identificare unic de comandă.

Datele cu caracter personal sunt stocate electronic în fișiere securizate, accesul la acestea și autentificările fiind controlate periodic de EMA CONSTRUCT MONTAJ SRL

EMA CONSTRUCT MONTAJ SRL desemnează angajații cu drept de acces la bazele de date cu caracter personal și stabilește tipurile de acces, asftel încât fiecare angajat să aibă drept de acces la baza de date cu caracter personal numai în măsura necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Angajatii EMA CONSTRUCT MONTAJ SRL care au acces la date cu caracter personal sunt instruiți asupra confidențialității acestora și vor fi informați cu privire la prevederile legislației în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

Compania va reține datele personale și le va folosi în scopul informarii utilizatorilor privind situația contului creat pe proficonstruct.ro, privind evoluția și starea comenzilor, precum și pentru informarea despre promoțiile și ofertele speciale.

Folosirea acestui site implică acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos precum și a condițiilor de confidențialitate. În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu termenii și condițiile de utilizare trebuie să înceteze imediat folosirea site-ului www.proficonstruct.ro. Recomandăm citirea cu atenție a politicii de confidențialitate a utilizării site-ului.

EMA CONSTRUCT MONTAJ SRL (www.proficonstruct.ro) garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal (efectuarea de comenzi online, informare). Site-ul www.proficonstruct.ro nu îi conferă dreptul de a reproduce și/sau descărca parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei EMA CONSTRUCT MONTAJ SRL, fără acordul prealabil scris al acesteia.

Sesizări vizavi de încălcarea drepturilor de autor de pe site-ul www.proficonstruct.ro, pot fi notificate în scris la adresa comenzi@proficonstruct.ro

Pentru informare și suport, sesizări și reclamații ne puteți contacta la adresa comenzi@proficonstruct.ro sau telefonic de luni până vineri în intervalul orar 09:00 – 17:00, la numerele: 0722843223 sau 0766839544.

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Dreptul persoanei vizate la informare- Conform art. 12 din Legea 677/2001, în cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puțin urmatoarele informații:

·identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

·scopul in care se face prelucrarea datelor;

·informații suplimentare precum destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;

·orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autoritații de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

Dreptul la acces la date – conform art. 13 din Legea 677/2001, orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere (în mod gratuit, pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului că datele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

Dreptul de intervenție asupra datelor – conform art. 14 din Legea 677/2001, – orice persoană vizată are dreptul de a obține, în mod gratuit, de la operator, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată:

·rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

·transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea nr. 677/2001;

·notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Dreptul de opoziție – conform art. 15 din Legea 677/2001, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu exceptia cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fară nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

Dreptul de a se adresa justiției – conform art.18 din Legea 677/2001, fară a aduce atingerea posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuate ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia. Instanța competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru.

Cetățenii pot primi informații privind modul de completare a formularelor de notificare și legislația aplicabilă prelucrărilor de date cu caracter personal, prin telefon, la numarul 021.252.59.77, la Sediul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Strada Olari nr. 32, sector 2, municipiul București, cod postal 024057, România sau pe e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro.

CE PRESUPUNE ABONAREA SAU DEZABONAREA LA NEWSLETTER?

Pentru a vă informa în timp real cu privire la activitățile, promoțiile și ofertele speciale www.proficonstruct.ro, aveți posibilitatea de abonare voluntară la newsletter. www.proficonstruct.ro nu încurajează SPAM-ul. Utilizatorii care au furnizat explicit adresa de e-mail pe site-ul www.proficonstruct.ro pot opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date. De asemenea, dacă utilizatorii nu mai doresc să primească newsletterul www.proficonstruct.ro, se pot dezabona aici, sau pot utiliza linkul din footer-ul newsletterulului www.proficonstruct.ro primit prin e-mail.

Informatii privind procesarea datelor cu caracter personal

Compania EMA CONSTRUCT MONTAJ SRL, CUI: 39753209, cu sediul: Greaca jud. Giurgiu, Strada Gradinitei ,Nr.39, inregistrata in Registrul Comertului cu numarul de ordine J52/564/2018 in calitate de administrator de date, doreste sa va informeze despre modul in care EMA CONSTRUCT MONTAJ SRL gestioneaza datele dvs. personale, inclusiv despre drepturile dvs. privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

1. Datele personale sunt prelucrate de catre Brand Exim?

Datele prelucrate de catre EMA CONSTRUCT MONTAJ SRL sunt procesate in conformitate cu Regulamentul Parlamentului si Consiliului European (UE) 2016/679 din data de 27. aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (denumit in continuare “Regulament”) si in conformitate cu legislatia nationala in vigoare privind protectia datelor cu caracter personal. Datele dvs. personale furnizate catre EMA CONSTRUCT MONTAJ sunt folosite pentru achizitionarea de produse sau pentru utilizarea unor servicii ( de ex. plasarea unei comenzi in magazinul online, abonarea la newsletter-ul www.proficonstruct.ro sau inregistrarea unei reclamatii prin departamentul nostru de relatii clienti). Date cu caracter personal:

 • Nume si prenume
 • Adresa de e-mail
 • Numar de telefon
 • Adresa domiciliu sau adresa livrare
 • Parola intr-o forma criptata
 • Informatii despre profil, precum varsta si sexul
 • Inregistrarea apelurilor efectuate catre departamentul nostru de relatii clienti

In plus, EMA CONSTRUCT MONTAJ prelucreaza date folosite pentru achizitionarea de produse sau pentru utilizarea serviciilor oferite. Aceste date sunt:

 • Adresa IP
 • Cookies
 • Date browser si dispozitiv
 • Date geografice
 • Date privind achizitiile efectuate (de ex. tipul si pretul produselor, data achizitie, detalii cont client)
 • Orice alt identificator online

EMA CONSTRUCT MONTAJ proceseaza aceste date cu caracter personal numai in conformitate cu scopurile mentionate mai jos, pe durata necesara indeplinirii acestora.

2. Care este scopul si sub ce titluri juridice prelucreaza EMA CONSTRUCT MONTAJ datele dvs. personale?

 • Procesarea datelor cu caracter personal pentru achizitionarea de bunuri din magazinul online
  • Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara pentru incheierea contractului de cumparare dar si pentru indeplinirea acestuia: livrarea produselor comandate si indeplinirea obligatiilor fiscale in vigoare.
  • In urma efectuarii unei comenzi, EMA CONSTRUCT MONTAJ proceseaza si colecteaza datele dvs. personale – nume, prenume, adresa domiciliu sau adresa de livrare, numar de telefon, adresa de e-mail. Comunicarea acestor date cu caracter personal este o conditie esentiala pentru incheierea sau modificarea contractului de cumparare. Furnizarea datelor cu caracter personal sunt necesare pentru o identificare clara, clientul urmand a fi contactat pentru livrarea bunurilor comandate.
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru solutionarea cererilor, sugestiilor si reclamatiilor
  • Titlul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este indeplinirea obligatiilor contractuale si legale ale societatii EMA CONSTRUCT MONTAJ. In ceea ce priveste solutionarea reclamatiilor, EMA CONSTRUCT MONTAJ prelucreaza datele cu caracter personal si in scopul intereselor sale legitime in eventualitatea unui litigiu.
  • Pentru solutionarea reclamatiilor EMA CONSTRUCT MONTAJ colecteaza si proceseaza urmatoarele date personale – nume, prenume, adresa domiciliu sau adresa de livrare, numar de telefon, adresa de e-mail, istoric comenzi, data achizitie, inregistrarea apelurilor vocale efectuate catre departamentul nostru de relatii clienti.
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru administrarea contului de client
  • In urma inregistrarii unui cont de utilizator la www.proficonstruct.ro, EMA CONSTRUCT MONTAJ proceseaza informatiile dvs. personale in scopul administrarii contului de client. Datele cu caracter personal sunt procesate in scopul incheierii unui contract de cumparare, respectiv livrarea produselor comandate, comunicarea aferenta unei comenzi si pentru indeplinirea obligatiilor fiscale statuare.
  • Pentru gestionarea contului de client, EMA CONSTRUCT MONTAJ colecteaza si prelucreaza urmatoarele date personale – nume si prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa domiciliu sau adresa de livrare, parola in forma criptata, informatii despre profil precum varsta si sexul, detalii privind comenzile efectuate (de ex. tipul si pretul produselor, date achizitie, detalii cont client).
 • Prelucrarea datelor personale pentru trimiterea newsletter-ului (mesaje comerciale)
  • Prin inregistrarea adresei dvs. de e-mail pentru abonarea la newsletter, EMA CONSTRUCT MONTAJ va procesa urmatoarele date cu caracter personal – adresa de e-mail, in baza consimtamantului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru trimiterea de e-mail-uri si alte mesaje comerciale prin intermediul serviciilor electronice, in temeiul Legii nr. 480/2004 privind serviciile electronice. Datele dvs. personale nu o sa fie procesate pana cand nu inregistrati adresa dvs. de e-mail la newsletter-ul proficonstruct.ro si apoi finalizati inregistrarea prin confirmarea acceptului dvs., cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in mesajul primit la adresa dvs. de e-mail.
  • In cazul clientilor existenti EMA CONSTRUCT MONTAJ va procesa urmatoarele date cu caracter personal – nume, prenume, adresa de e-mail in scopul mentionat mai sus, sub titlul juridic al unui interes legitim.

Ce sunt cookies?

Cookies sunt fragmente mici de date plasate in computerul dvs. de catre web-site-urile pe care le vizitati. Acestea sunt frecvent folosite pentru a distinge utilizatorii individuali. Cu toate acestea utilizatorul nu poate fi identificat in baza acestor informatii. Cookie-urile va pot aminti activitatile, continutul si preferintele pentru a anumita perioada de timp, astfel ca datele nu trebuie reintroduse de fiecare data cand reveniti la o pagina web.

De ce folosim cookies?

Cookie-urile va ajuta sa faceti cumparaturile mult mai usor iar navigarea pe paginile web este mult mai facila. Cookie-urile sunt folosite in special pentru:

 • A asigura buna functionare a site-ului nostru, pentru a finaliza procesul de comanda fara niciun fel de dificultate;
 • A asigura o autentificare sigura a utilizatorilor, prevenirea utilizarii frauduloase si protejarea datelor utlizatorilor impotriva accesului neautorizat;
 • A salva datele de autentificare ale clientilor nostri, pentru ca acestia sa nu fie nevoiti sa le introduca de fiecare data;
 • A aminti continutul cosului de cumparaturi;
 • A afisa paginile web in functie de preferintele si interesele vizitatorilor;
 • A analiza traficul, preferintele si interesele utilizatorilor;
 • A promova anumite produse in functie de interesul utilizatorilor.

Site-ul nostru www.proficonstruct.ro utilizeaza cookie-uri care pot fi impartite in doua categorii, in functie de durabilitate. Cookie-uri temporare, asa-numitele. „cookie-uri relationale“ care raman stocate numai pana la terminarea sesiunii din browser si „cookie-uri permanente“ care raman stocate pe computer-ul dvs. pentru mai mult timp. Cookie-urile temporare va permit sa stocati informatii atunci cand navigati de la un site la altul, eliminand necesitatea reintroducerii unor date. Cand browser-ul este inchis, aceste date sunt sterse de pe dispozitiv. Cookie-urile permanente ajuta la identificarea computerului atunci cand revizitati site-ul nostru, dar nu ne permite sa va identificam personal.

Pe această pagină web se utilizează software pentru analiza utilizării. Prin evaluarea acestor date se pot obține informații utile cu privire la nevoile utilizatorilor. Aceste informații contribuie la îmbunătățirea calității ofertei. Mai concret, pentru fiecare consultare se stochează fără restricții următorul set de date:

 • •Forma anonimizată a adresei IP a computerului care transmite solicitarea;
 • •Data și ora consultării, respectiv solicitării;
 • •Numele paginii consultate sau a fișierului consultat;
 • •Referire la pagina de pe care se consultă această pagină;
 • •Browser-ul folosit de utilizator, inclusiv versiunea browser-ului;
 • •Sistemul de operare folosit de utilizator.

Prin functiile sale, cookie -urile sunt impartite in:

 • conversie – permit analiza performantei a diferitelor canale de vanzare;
 • tracking (urmarire) – impreuna cu conversia ajuta la analizarea performantei a diferitelor canale de vanzare;
 • remarketing – permite personalizarea continutului anunturilor si directionarea corecta a acestora;
 • analitice – ne ajuta sa imbunatatim site-ul nostru, experienta utilizatorilor, intelegand modul in care acesta este folosit de catre utilizatori;
 • esentiale – importante pentru fuctionalitatea de baza a web-site-ului.

Unele cookie-uri pot colecta informatii care sunt ulterior folosite de catre terti, de ex. informatiile din activitatile noastre de marketing (asa-numitele. „cookies terta parte“). De exemplu, informatiile despre produsele achizitionate de vizitatori pe site-ul nostru pot fi afisate de o agentie de publicitate pentru a personaliza mai bine afisarea bannerelor publicitare pe site-urile dvs. web. Cu toate acestea, aceste date nu va pot identifica personal.

Consimtamantul privind utilizarea cookie-urilor si retragerea acestora

Prin utilizarea acestui site sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor. Consimtamantul pentru utilizarea cookie-urilor este voluntar. Daca nu sunteti de acord să colectati unele sau toate modulele cookie, puteti impiedica colectarea acestora prin modificarea setarilor browser-ului dvs. in felul urmator. Cu toate acestea, daca faceti acest lucru, este posibil sa setati manual unele optiuni de fiecare data cand vizitati site-ul nostru web, iar unele servicii si functii ar putea sa nu functioneze.

BrowserInternet ExplorerChromeFirefox
Dezactivati modulele cookie1. Selectati butonul “Instrumente”, apoi selectati Optiuni internet.
2. Acum apasati pe fila “Confidentialitate”
3. Sub Setari, mutati glisorul in partea de sus pentru a bloca toate modulele cookie
4. Confirmati prin apasarea butonului OK
1. In “Setari” selectati “Avansate”
2. Sub „Confidentialitate si securitate”, apasati pe “Setari privind continutul”
3. Apasati pe “Cookie-uri”
4. Sub „Toate cookie-urile si datele privind site-urile”, apasati pe “Elimina-le pe toate”.
1. In partea de sus a ferestrei Firefox, apasati pe meniul “Editare” si selectati “Preferinte”
2. Selectati “Confidentialitate”
3. Bifati casuta “Accepta cookie-uri de la site-uri” pentru activarea cookie-urilor si debifati-o pentru dezactivarea acestora.
Stergeti modulele cookie1. Selectati butonul “Siguranta”, apoi selectati “Stergere istoric navigare“
2. Bifati caseta de selectare de langa “Module cookie”
3. Selectati “Stergere“.
1. Apasati pe “Mai multe instrumente” si apoi “Stergeti datele de navigare”.
2. Bifati casetele de langa „Cookie-uri si alte date privind site-urile”
3. Apasati “Stergeti datele”.
1. In meniul principal pasati “Firefox” si apoi pe sageata de langa meniul “Istoric”
2. Selectati “Stergere istoric navigare“
3. Selecteaza optiunea “Tot” din “Perioada de curatat”
4. Bifati caseta “Cookie-uri” si apasati “Stergere”.

3. Pentru cat timp sunt procesate datele dvs. personale?

 • Datele dvs. personale vor fi prelucrate de catre EMA CONSTRUCT MONTAJ, in cazul achizitionarii de bunuri din magazinul online, pe intreaga durata a relatiei contractuale, pe perioada necesara asigurarii drepturilor si obligatiilor mutuale care decurg din contract si pentru o perioada de 2 ani de la expirarea perioadei de garantie a bunurilor, in scopul intereselor legitime ale EMA CONSTRUCT MONTAJ (vezi mai sus). Documentele fiscale sunt emise in conformitate cu sectiunea 35 din Legea 235/2004, privind taxa pe valoare adaugata, cu modificarile si completarile ulterioare, si sunt arhivate pe o perioada de 10 ani de la emiterea acestora. Documentele fiscale sunt arhivate timp de 10 ani de la plasarea comenzii, pentru a dovedi motivul legal care a stat la baza emiterii acestora.
 • In baza consimtamantului dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing sau trimitere de mesaje comerciale prin mijloace electronice in conformitate cu Legea 480/2004, EMA CONSTRUCT MONTAJ va prelucra datele dvs. personale timp de 5 ani sau pana la retragerea consimtamantului. In cazul in care va retrageti conimtamantul, acest lucru nu va afecta prelucrarea datelor dvs. personale de catre Brand Exim, in alte scopuri sau titluri juridice, in conformitate cu aceasta Politica de Confidentialitate.

4. Cine are acces la datele dvs. personale?

Datele dvs. persoanle pot fi utilizate de catre EMA CONSTRUCT MONTAJ si angajatii sai pentru a indeplini scopurile mentionate mai sus. Partenerii externi, in calitate de procesatori, pot prelucra date cu caracter personal. EMA CONSTRUCT MONTAJ selecteaza cu atentie si ofera informatii cu caracter personal numai partenerilor care ofera o asigurare rezonabila ca exista masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a evita distrugerea, pierderea, modificarea accidentala sau nelegala, transmiterea, stocarea sau prelucrarea datelor personale intr-un alt mod sau accesul neautorizat.

Organismele care pot avea acces la datele dvs. personale, acum sau in viitor:

 • persoanele care asigura functionalitatea tehnica a serviciilor EMA CONSTRUCT MONTAJ sau furnizorii de anumite tehnologii pe care EMA CONSTRUCT MONTAJ le foloseste (in general servicii de programare, servicii de asistenta tehnica, servicii server, trimiterea de e-mail-uri, servicii pentru masurarea traficului pe site-ul nostru si adaptarea continutului acestora la preferintele utilizatorilor);
 • persoanele cu care EMA CONSTRUCT MONTAJ colaboreaza pentru livrarea produselor catre clienti;
 • persoanele care plaseaza elemente pe site-ul www.proficonstruct.ro pentru a colecta date personale sau pentru a monitoriza comportamentul utilizatorilor acestui site (de obicei in asa-numita forma pseudonimizata, adica fara posibilitatea obtinerii datelor de identificare directa). In principal, persoanele care analizeaza traficul pe site, cu ajutorul cookies, si furnizorii de sisteme publicitare pentru publicitatea directionata care are la baza datele privind achizitiile si datele cookie (inclusiv remarketing-ul).

EMA CONSTRUCT MONTAJ are obligatia de a transmite anumite informatii personale, conform legii, catre autoritatile statului, agentiile judecatoresti sau alte autoritati legale, ca urmare a oricarui litigiu administrativ, civil sau penal.

5. Care sunt drepturile dvs. in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal de catre EMA CONSTRUCT MONTAJ?

Aveti urmatoarele drepturi in ceea ce priveste prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal:

 • Dreptul de a revoca acordul dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (daca prelucrarea datelor se bazeaza pe acordul dvs. – de ex. consimtamantul dat pentru prelucrarea datelor dvs. personale in scopuri comerciale si de marketing; prelucrarea datelor din modulele cookies poate fi evitata prin confirgurarea browser-ului dvs.);
 • Dreptul de a avea acces la datele cu caracter personal (dreptul de a solicita informatii cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre EMA CONSTRUCT MONTAJ si de a accesa aceste date in conformitate cu articolul 15 din Regulament);
 • Dreptul de a transfera date (dreptul de a obtine datele dvs. personale intr-un format structurat, precum si dreptul de a transmite aceste date unui alt administrator, daca acet lucru este fezabil din punct de vedere tehnic);
 • Dreptul la rectificare (dreptul de a solicita companiei EMA CONSTRUCT MONTAJ corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor dvs. personale inexacte);
 • Dreptul de a limita prelucrarea (dreptul de a solicita ca EMA CONSTRUCT MONTAJ sa limiteze prelucrarea datelor, pana la verificarea corectitudinii datelor sau daca datele cu caracter personal au fost prelucrate in mod ilegal de catre Brand Exim, dar nu solicitati stergerea acestora);
 • Dreptul de a solicita stergerea (dreptul de a solicita ca EMA CONSTRUCT MONTAJ sa stearga datele dvs. personale, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care datele dvs. personale nu mai sunt necesare in scopul pentru care au fost colectate sau in cazul in care v-ati retras consimtamantul care a stat la baza procesarii datelor cu caracter personal si nu exista alt titlu legal pentru procesare; de asemenea, in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal de catre EMA CONSTRUCT MONTAJ);
 • Dreptul de a contesta (dreptul de a solicita incetarea prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal, de catre EMA CONSTRUCT MONTAJ, in temeiul unui titlu legal de interes legitim);
 • Dreptul de a adresa o reclamatie catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal..

6. Cum puteti sa contactati firma EMA CONSTRUCT MONTAJ SRL?

Pentru orice informatii legate de procesarea datelor cu caracter personal sau pentru exercitarea drepturilor de mai sus, va rugam sa contactati compania EMA CONSTRUCT MONTAJ SRL in scris la adresa: Greaca jud. Giurgiu, Strada Gradinitei ,Nr.39, telefonic la numarul: 0722843223 sau prin e-mail la comenzi@proficonstruct.ro .

Shopping Cart